Best practices: Interface

Vangt aan op donderdag om 15:00 Conferentiezaal Spreker: Geanne van Arkel

De eerste Best practices-talk zal worden verzorgd door Geanne van Arkel van Interface. Hoe heeft het bedrijf duurzaamheid verder vormgegeven? Wat levert het op en wat is er voor nodig om draagvlak te creëren bij belanghebbenden?

Best practices: ReplaceDirect

Vangt aan op vrijdag om 19:45 Conferentiezaal Spreker: Mark Lebouille

De tweede Best practices-talk zal worden verzorgd door Mark Lebouille van ReplaceDirect. Vaak horen we in de wandelgangen dat we in een wegwerpeconomie leven en dat is ook zo. Hoe geeft ReplaceDirect vorm aan de visie om een wereld te creëren waarin zo min mogelijk wordt weggegooid? Wat is ervoor nodig om te zorgen dat elektronische apparaten langer mee kunnen?

What’s in the name

Vangt aan op donderdag om 14:15 Conferentiezaal Spreker: Prins Carlos de Bourbon de Parme

De eerste talk binnen het congres zal worden verzorgd door Prins Carlos. Hij zal een introductie geven op het thema en in een vraaggesprek de congresgangers hierbij betrekken.

De energietransitie

Vangt aan op donderdag om 21:30 Conferentiezaal Spreker: Ewald Breunesse

De tweede talk binnen het congres zal worden verzorgd door Ewald Breunesse en zal gaan over de weg van de energietransitie.

Milieu in het dagelijks leven

Vangt aan op vrijdag om 10:30 Conferentiezaal Spreker: Vera Dalm

Deze derde talk binnen het congres zal worden verzorgd door Vera Dalm en zal gaan over milieu en duurzaamheid en wat je daar in het dagelijks leven mee kan.

Hoe nu verder?

Vangt aan op vrijdag om 20:00 Conferentiezaal Spreker: Hans de Wolff

Ter afsluiting van het congres zal Hans de Wolff in een College Tour-setting ons meenemen in de implementatie van duurzaamheid in ons leven.