What’s in the name

Vangt aan op donderdag om 14:15 Conferentiezaal

De eerste talk binnen het congres zal worden verzorgd door Prins Carlos. Hij zal een introductie geven op het thema en in een vraaggesprek de congresgangers hierbij betrekken.

Over Prins Carlos de Bourbon de Parme

Zijne Koninklijke hoogheid Prins Carlos is directeur van de netwerkstichting Institute for Innovation and Sustainability, heeft diverse nevenfuncties bij maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld MVO Nederland en legt met zijn nieuwe stichting Compazz focus op concrete circulaire en duurzame oplossingen.