Theologie van Dietrich Bonhoeffer toegepast op huidige duurzaamheidsproblematiek

Workshopronde: Ronde 1 Categorie: Ecologisch

De workshop gaat over de wereldwijde milieucrisis die zich, met toenemende gevolgen, blijft doorzetten. De workshop heeft vier onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de milieuproblematiek beschreven als een geïntegreerd complex van 5 gerelateerde probleemvelden. Ten tweede wordt ingegaan op de relatie tussen het christelijk geloof en het milieu. In het hierop volgende derde gedeelte worden enkele concrete dilemma’s in de milieu-ethiek beschreven. Aan de hand daarvan wordt geïllustreerd hoe vier verschillende stromingen in de filosofische en theologische ethiek redeneren aangaande het milieu. Dit vormt de basis voor het vierde en laatste deel van de workshop: daarin worden de deelnemers in vier groepen verdeeld en zelf aan het werk gezet met een dilemma in de milieu-ethiek.

Over Steven van den Heuvel

Dr. Steven van den Heuvel is gepromoveerd op een proefschrift waarin hij de theologie van Dietrich Bonhoeffer relevant maakt voor de huidige milieu-ethiek. In zijn proefschrift zet hij uiteen hoe Bonhoeffer stelde dat er een duidelijke Bijbelse opdracht is aan de mens om over de aarde te heersen en dat de natuur uiteindelijk verlost zal worden door Christus. In de huidige tijd van de ecologische crisis leidt dit tot een vernieuwde bezinning op de wijze waarop mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Juist voor christenen die de wereld als Gods schepping zien, is deze reflectie van groot belang. Momenteel is Van den Heuvel werkzaam als academisch assistent aan de ETF Leuven en Theologische Universiteit Kampen.