De wil om afval te scheiden

Workshopronde: Ronde 1 Categorie: Ecologisch

We zitten midden in een transitie naar een circulaire economie. Van grondstoffen delven, producten maken, ze gebruiken en ze weggooien gaan we naar een economie waarin grondstoffen niet verloren gaan. De afvalsector is koploper in deze transitie. Al vele jaren halen we gescheiden stromen op om ze weer als grondstof te gebruiken. De ambitie is groot. Waar iedere Nederlander nu gemiddeld nog voor 220 kg restafval zorgt, is het de afspraak dit te verminderen naar 100 kg in 2020 en zelfs 30 kg in 2025. Sommige groepen bewoners zijn moeilijk mee te krijgen in deze ambitie, zoals studenten. In deze workshop wordt meer verteld over de achtergronden van de ambitie en gaan we samen op zoek naar innovatieve manieren om studenten wel mee te krijgen.

Over Olaf Prinsen

Olaf Prinsen (1983) is vanaf 2010 tot 2015 Wethouder van Grondzaken, Milieu en Economische Zaken in Apeldoorn geweest. Ook was hij Voorzitter van de Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar was hij betrokken bij de ontwikkeling van het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025, dat eind 2014 werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu is hij directeur van de NVRD. De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven.